2004-08-06

Avgå Sanny!

Sanny Åslund (SÅ) måste bort och det måste ske snabbt, han är på väg att rasera hela vår klubb, då klubbens kostnadskostym definitivt inte är applicerbar i superettan. Vilket inte får ske! Ingen är större än klubben och alla medel är tillåtna!

Sedan SÅ tillträdde som VD inför verksamhetsåret 2001 har han inte åstadkommit någon sund ekonomisk sanering, det enda SÅ har åstadkommit är en sportslig katastrof. Sanningen är att AIK räddades från ett konkurshot av Agent 03. Klubbens likviditetsproblem var under vintern 2003 så akuta att AIK tvingades sälja ut en del av sina tillgångar till Agenterna. Vilka två spelare det handlar om vill inte klubben berätta. Men skulle någon eller bägge av dessa spelare bli utlandsproffs då gör klubben en förlustaffär. Anskaffningsvärdet på under året sålda spelare uppgår till 16 miljoner och eftersom klubben har redovisat spelarförsäljningar om 11,9 miljoner så har klubben redan gjort en förlustaffär på de spelare som såldes 2003.

På informationsmötet får SÅ en fråga om löneläget i truppen. Svaret blir att de totala lönekostnaderna har definitivt minskat. Men svaret på frågan är att spelartruppens lönekostnader ökade från föregående år. Löner och övriga kostnader för spelartruppen har ökat med över 1 miljon från 2001. Men de totala lönekostnaderna minskade med över 2 miljoner, men har fortfarande under SÅ styre ökat med 6 miljoner från 2001.

På frågan om klubbens uttalade nollvision förra året, dvs. att vi skulle gå plus minus noll exklusive europaspel och spelarförsäljningar, svarar SÅ att det bara är att konstatera att vi inte nådde målet men resultatet hjälptes upp med bl a Valenciamatchen och spelarförsäljningar till agent 03. Det sistnämnda gjorde vi i avsikt att även avhjälpa ett akut likviditetsproblem.

När man bryter upp rörelseintäkterna på koncernnivå för 2003 så hittar man dessa extraordinära intäkter: Internationella cuper 8,5 miljoner och spelarförsäljningar 11.9 miljoner. Tillsammans gör dessa två poster en summa om 20 miljoner. Utan dessa intäkter skulle klubben alltså gjort en förlust på samma summa istället för att visa svarta siffror. Som alla vet kommer vi inte att spela i Europa i höst, om vi hamnar sämst fyra får vi vara med i Royal League, vilket är helt osannolikt. Spelarförsäljningar är svårt att sia om, men återigen som laget spelar idag så kommer ingen spelare att säljas. Vilket innebär att det saknas intäkter om 20 miljoner för verksamhetsåret 2004. På frågan vad som händer om vi inte får in dessa intäkter i år svarar Sanny att vi inte räknar med dem i år helt enkelt. Vi måste dock vidare effektivisera vår organisation och behöver ha en fortsatt bra publikökning. En ökning från nuvarande rekordnivåer och när laget ligger i botten av tabellen.

Den ekonomiska saneringen är uppbyggd på lån och spelarförsäljningar till Agenterna alltså ingen sund sanering av ekonomin i verksamheten. Soliditeten (den långsiktiga betalningsförmågan och förmågan att motstå förluster) har minskat från 20,6 procent till 10,6 på helårsbasis. AIK har 45 miljoner kronor i skulder, en ökning med 4 miljoner sedan 2001. Då har även Bliwa försäkringar skrivit av en skuld på 7-9 miljoner för framtida reklamannonsering. Klubben har behövt låna för att få ekonomin att gå ihop och har fullt ut utnyttjat en checkkredit på 7 miljoner. Det egna kapitalet har mer eller mindre försvunnit, från 30 till 6 miljoner under perioden och tvingade fram en nyemission för att klubben inte skulle bli av med elitlicensen.

Verksamhetsåret 2002 visar ett rörelseresultat på minus 13,5 miljoner och ett resultat på 6 miljoner att jämföra med föregående års resultat om 11,9 miljoner vilket är en klar förbättring enligt SÅ. Men vad som inte sägs är att resultat räddas av oförklarad ränteintäkt om 9 miljoner! Varifrån kom denna intäktsränta? Är det så att avskrivningen av Bliwas skuld togs upp som en ränteintäkt i resultaträkningen? Utan denna oförklarade ränteintäkt så var resultatet för 2002 sämre än resultatet för 2001. Och utan årets extraordinära intäkter i form av trixande, pysslande och säljande till agenterna och UEFA-cup spel så var årets resultat till och med sämre än för 2002.

Var finns den sunda saneringen av ekonomin Sanny Åslund, som du har lagt all din kraft på och därmed totalt nonchalerat det sportsliga och vilket innebär att vi är på mot Superettan?

Avgå Sanny!

LMS - (AIK)