2016-12-13

Inför det extra medlemsmötet i AIK FF

Styrelsearbetet i AIK Fotboll de senaste två åren har varit under all kritik och har kantats av egna agendor och konflikter. Högst ansvariga för detta är givetvis vissa enskilda ledamöter men också den tidigare Valberedningen/Nomineringskommittén och alla vi andra engagerade AIK:are som låtit denna fars pågå mitt framför våra ögon alldeles för länge.

Vi har därför under året tillsammans med andra starka medlemsfalanger, supportergrupper och aktieägare varit drivande i arbetet att försöka förändra och förbättra AIK Fotboll rent organisatoriskt men också att försöka ena klubbens alla olika viljor och ge den nuvarande Valberedningen och Nomineringskommittén (VB/NomKom) rätt förutsättningar för att kunna ta fram en ny styrelse byggd på nya kompetenskrav. Det arbetet har nu utmynnat i det extra medlemsmöte som äger rum den 15/12 och den extra bolagsstämma som är planerad till den 29/12 med val av en helt ny styrelse för både fotbollsföreningen (FF) och bolaget (AFAB).

VB/NomKom har offentliggjort sitt förslag till ny styrelse. Vi ställer oss bakom detta förslag och uppmanar alla medlemmar att göra detsamma och ta chansen att ge föreningen och klubben en välbehövlig nystart men även VB/NomKom lugn och ro att fortsätta sitt viktiga arbete inför ordinarie årsmöte/årsstämma i februari/mars 2017.

Per Bystedt är tilltänkt som ny ordförande i både FF och AFAB och vi välkomnar honom tillbaka till AIK. En hel del har hänt sedan Per var verksam här senast och vi är säkra på att vi alla har lärt oss mycket av det som varit och att tiden nu är den rätta för en comeback. Vi tror även att Pers ledaregenskaper är precis vad AIK Fotboll och det fortsatta styrelsearbetet behöver just nu. Vi är alla fast beslutna att ge allt för AIK i jakten på sportslig framgång och en stabil organisation.

Vi vill samtidigt passa på att tacka Johan Segui för ovärderliga insatser under tolv års styrelsearbete där Johan bland annat varit starkt bidragande till att utveckla och stärka medlemsdemokratin i AIK men även att föra in supporterkulturen i styrelserummet. Vi vill även passa på att tacka Mattias Grundström för hans insatser under sina tre år i styrelsen.

FIRMAN BOYS